Bellen phone
Mailen mail1
Route route
Bellen phone
Mailen mail1
Route route
Risqwise
Risqwise
Onafhankelijk, objectief en persoonlijk adviseren
Risqwise
Risqwise
Onafhankelijk, objectief en persoonlijk adviseren

ICT

Risqwise wordt regelmatig benaderd door ICT-ondernemingen die uitdagingen tegenkomen op het gebied van het verzekeren van hun aansprakelijkheidsrisico’s. Vaak worden vanuit opdrachtgevers inkoopvoorwaarden opgelegd waaruit een verplichting volgt om het beroepsaansprakelijkheidsrisico te verzekeren. Belangrijk is dat een dergelijke verzekering aansluit bij deze inkoopvoorwaarden.

Ook wordt Risqwise ingeschakeld bij het opzetten van collectieve pensioenregelingen of bij aanschrijvingen door STIPP wanneer er detacheringsactiviteiten plaatsvinden. Door ons uitgebreide netwerk bij verzekeraars kunnen wij altijd een passende oplossing aanbieden. Of het dus gaat om pensioen, aansprakelijkheidsverzekeringen of andere verzekeringen. Wilt u meer informatie over onze diensten ontvangen neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Arbeidsongeschiktheid

De Arbeidsongeschiktheids verzekering van ondernemers en/of DGA's biedt een maandelijkse uitkering als er iets gebeurt waardoor de verzekerde niet meer kan werken.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering biedt in hoofdzaak dekking voor zaak- en/of letselschade, waarvoor de onderneming aansprakelijk is.

Beroepsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheids verzekering biedt dekking voor vermogensschade aan opdrachtgevers. ICT-bedrijven worden veelal door oprachtgevers verplicht gesteld om een dergelijke verzekering af te sluiten.  

Bestuurdersaansprakelijkheid

De Bestuurdersaansprakelijkheids verzekering biedt dekking voor de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een bestuurder in verband met vermeend of gebleken "foutief" handelen of nalaten van deze (of een andere) bestuurder.

Collectief Pensioen

Wilt u uw werknemers belonen met een extra arbeidsvoorwaarde? Dan is een Collectieve Pensioenregeling wellicht iets voor uw kantoor.

Collectieve Ongevallen

De Collectieve Ongevallenverzekering keert een bedrag ineens uit als een werknemer door een ongeval (rubriek A) overlijdt of (rubriek B) geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt. 

Collectieve Zakenreis

De Collectieve Zakenreisverzekering biedt dekking voor ziekte en/of zaakschade van verzekerde ontstaan tijdens het reizen van en naar het buitenland voor of namens de onderneming.

Cyber Security

De Cyber Securityverzekering verzekert het bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen.

Kantorenpakket

De Kantorenpakketverzekering biedt dekking voor zaakschade aan het kantoor. 

WEGAS

De Werkgeversaansprakelijkheids verzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen (WEGAS) biedt dekking als werknemers tijdens werkzaamheden voor het kantoor in een motorrijtuig door eigen schuld letsel oplopen.

WGA-Gat en WIA-Excedent

Vaak zien wij dat de WGA-Gat Verzekering door de werkgever betaald wordt en de WIA-excedent door de werknemers zelf betaald worden (waarbij de faciliteit door de werkgever gecreëerd wordt).

Ziekteverzuim

De Ziekteverzuimverzekering keert het door te betalen loon uit (met inachtneming van een eigen risico in werkdagen) bij ziekte van de werknemer.

Risqwise

Alle specialisaties

monitor-1

ICT

Risqwise adviseert ICT-ondernemingen in het verzekeren van o.a. aansprakelijkheidsrisico’s en collectieve pensioenregelingen.


Lees meer

legal-paper

Advocatuur

Risqwise biedt verzekeringsoplossingen speciaal voor in Nederland gevestigde advocaten. Wij zijn dé specialist voor deze doelgroep!

Lees meer

lightbulb

Life Science

Risqwise heeft veel ervaring in de Life Science sector met een groot aantal (beursgenoteerde) Life Science klanten.Lees meer

edit-2

Apotheken

Risqwise is specialist op het gebied van zakelijke verzekeringen voor apotheken!
Lees meer

Contact Risqwise

Bezoekadres
Van Nelleweg 1 (Expeditiegebouw)
3044 BZ Rotterdam 

Correspondentieadres
Postbus 10145
3004 AC ROTTERDAM

t. +31 (0)10 2410307

Heeft u vragen?