Bellen phone
Mailen mail1
Route route
Bellen phone
Mailen mail1
Route route
Risqwise
Risqwise
Onafhankelijk, objectief en persoonlijk adviseren
Risqwise
Risqwise
Onafhankelijk, objectief en persoonlijk adviseren

Risqwise

Privacyverklaring

Een werkgever hoeft geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer je een financieel adviseur en/ of verzekeraar inschakelt voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim etc.).

Weliswaar verstrek je hiervoor persoonsgegevens van medewerkers maar daarmee is de financieel adviseur en/ of verzekeraar nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet. Dat financieel adviseurs en verzekeraars niet worden gekenmerkt als ‘Verwerker’ blijkt uit de AVG (art. 4.7 en 4.8, pag. 33) en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid hier aangeeft (Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming, pag. 33). Het enkele feit dat een derde partij in opdracht van een werkgever werknemersgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een ‘Verwerker’. Een derde partij kan op grond van de privacyregelgeving namelijk ook de positie van een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ hebben. Dit is het geval als het verwerken van de gegevens van de werknemers geen primaire opdracht is ten behoeve van de werkgever, maar logischerwijs voortvloeit uit een vorm van dienstverlening die de derde partij aanbiedt. Deze situatie doet zich voor bij de dienstverlening van Risqwise bij het adviseren en bemiddelen van verzekeringen en pensioen.

Uiteraard gaan wij als verwerkingsverantwoordelijke zeer zorgvuldig om met de verkregen gegevens. In onze Privacyverklaring Risqwise kunt u meer lezen over hoe wij hier invulling aan geven.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 010 – 2410307.

Contact Risqwise

Bezoekadres
Van Nelleweg 1 (Expeditiegebouw)
3044 BZ Rotterdam 

Correspondentieadres
Postbus 10145
3004 AC ROTTERDAM

t. +31 (0)10 2410307

Heeft u vragen?